Annika Danielsson, Integrato Sverige AB

”Trots våra små beställningar har vi alltid blivit behandlade som VIP-kunder”


up